TƯƠNG ỚT XÍ MUỘI 270g

Thành phần chính:

Ớt, tỏi, xí muội, gừng, muối ăn, dấm, nước, đường, bột bắp

Hướng dẫn sử dụng:

Dùng với heo quay, vịt quay, ếch chiên bơ, tôm lăn bột chiên,...

Khối lượng tịnh: 270g
Đóng gói: 24 chai/thùng
Loại chai: PET

TƯƠNG ỚT XÍ MUỘI 270g

xi-muoi-_-pet-270g

Thành phần chính:

Ớt, tỏi, xí muội, gừng, muối ăn, dấm, nước, đường, bột bắp

Hướng dẫn sử dụng:

Dùng với heo quay, vịt quay, ếch chiên bơ, tôm lăn bột chiên,...

Khối lượng tịnh: 270g
Đóng gói: 24 chai/thùng
Loại chai: Thủy tinh

TƯƠNG ỚT XÍ MUỘI 830g

xi-muoi-_-pet-830g

Thành phần chính:

Ớt, tỏi, xí muội, gừng, muối ăn, dấm, nước, đường, bột bắp

Hướng dẫn sử dụng:

Dùng với heo quay, vịt quay, ếch chiên bơ, tôm lăn bột chiên,...

Khối lượng tịnh: 830g
Đóng gói: 12 chai/thùng
Loại chai: PET

TƯƠNG ỚT XÍ MUỘI 2.1kg

xi-muoi-_-2,1kg

Thành phần chính:

Ớt, tỏi, xí muội, gừng, đường, muối ăn, dấm, nước, bột bắp

Hướng dẫn sử dụng:

Dùng với heo quay, vịt quay, ếch chiên bơ, tôm lăn bột chiên,...

Khối lượng tịnh: 2.1 kg
Đóng gói: 6 chai/thùng
Loại chai: PET