KỲ NGHỈ HỒNG 2020: "HÀNH TRÌNH TRẢI NGHIỆM VÀ HƯỚNG NGHIỆP TẠI CHOLIMEXFOOD"

Cholimexfood luôn quan tâm và hỗ trợ các phong trào đoàn thể. Thực hiện chương trình Kỳ Nghỉ Hồng lần thứ 19 năm 2020, Ban lãnh đạo Cholimexfood đồng ý tổ chức tham quan, trải nghiệm cho 100 lượt học sinh vượt khó học giỏi, cháu ngoan Bác Hồ năm 2020 của Huyện Nhà Bè...

ĐHCĐ CHOLIMEXFOOD: ”VỮNG TIN VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG”

Sáng ngày 24/06/2020, tại Hội trường Khu Công Nghiệp Vĩnh Lộc, Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CPTP Cholimex đã diễn ra thành công tốt đẹp. Kết quả sản xuất kinh doanh mang đến sự phấn khởi và niềm tin của cổ đông vào một tương lai phát triển bền vững.

Hội đồng quản trị thông qua báo cáo sản xuất kinh doanh năm 2019, tổng doanh thu đạt 2.176,099 tỷ đồng (tăng trưởng 11,3 % so năm 2018). Lợi nhuận trước thuế 208,531 tỷ đồng, tỷ lệ chia cổ tức 50% /mệnh giá bằng tiền mặt..

CHOLIMEXFOOD KHỞI ĐỘNG HÈ 2020

Trong những tháng đầu năm 2020, dịch Covid-19 đã ảnh hưởng rất lớn đến nền kinh tế của hầu hết các quốc gia trên thế giới và Việt Nam cũng không ngoại lệ.
Mặc dù có một số khó khăn do dịch bệnh gây ra, Công ty Cholimexfood vẫn duy trì và làm tốt công tác chăm lo cho người lao động...

Kỷ niệm 37 Năm Thành lập Cholimexfood (02/06/1983 - 02/06/2020)

Kỷ niệm 37 Năm Thành lập Cholimexfood (02/06/1983 - 02/06/2020), Công ty tổ chức họp mặt, kết hợp trao quà cho người lao động bị bệnh nan y hiểm nghèo, có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.