01 NHÂN VIÊN TUYỂN DỤNG

TuyeDungNV

01 NHÂN VIÊN MARKETING

NV Marketing

01 NHÂN VIÊN BÁN HÀNG XUẤT KHẨU

01.NVBHXK

Nhân viên phụ trách phần mềm DMS

05.NVDMS

07 Giám sát bán hàng

04.GiamSatBanHang

Nhân viên điện lạnh - Nhân viên cơ khí

03.NVCoKhiDienLanh

Nhân viên Kỹ thuật

02.NVKyThuat

Nhân viên QC - Nhân viên kỹ thuật

01.NVQCKYTHUAT